กิจกรรม

กิจกรรมวิ่ง Tadika Run For Lunch วิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน-ตาดีกา กิจกรรมวิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวันตาดีกา

วันที่ 19 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชน […]

I-NET กิจกรรม

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปี […]

I-NET กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมประธานศูนย์และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอก […]

กิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอับดุลอาซิ มะเย […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึ […]

I-NET กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

การประชุมหารือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นางกาตีนี ข […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการตราสารโรงเรียนเอกชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึ […]