กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ […]

กิจกรรม สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรุสกัณร์ ดีเยาะ นัก […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

– ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน – ระดับอนุบา […]