ผอ.สช.อ.จะแนะ กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ


วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย ครูและ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ขอแสดงความยินดี นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน และนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมใยลานี โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส