ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ นิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ ห […]

กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ มอบของขวัญ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแน […]

กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวยาวาเฮ แวโ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ หล […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี พร้อมด้วย […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ […]