กิจกรรม จิตอาสา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันนวมินทรมหาราช” (วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ของทุกปี) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายชัยรัตน์ สุขสมคิด
นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส