เกี่ยวกับการจัดสอบ I-NET

I-NET กิจกรรม

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปี […]

I-NET กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก […]

I-NET กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

การประชุมหารือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นางกาตีนี ข […]