กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่่ สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียน  ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส