กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2567 พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน อบรมให้ความรู้การบริโภคอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน ณ สถาบันปอเนาะวาตอนียะห์ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส