กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา)


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้กับผู้สอน โดยมีผู้สอนเข้ารับการทดสอบ จำนวน 250 คน ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส