กิจกรรม

สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านดุซงญอ


วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ  มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส