กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2567


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลช้างเผือก ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักกีฬา ที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาให้มีโอกาสแข่งขันและสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ณ สนามกีฬาบ้านไอร์ซือเร๊ะ ม.3 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส