กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) โดยมีนายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมปาล์มบังสูรย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส