กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567  ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส