กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  และนางวรรรัติญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะกรรมการตามคำสั่ง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ โดยมีนายสมบัติ สิงค์คาร นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานกรรมการ ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส