กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า ประจำปี 2565


วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า โครงการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะแนะ สร้างรอยยิ้ม ไม่ทิ้งเด็กกำพร้า ประจำปี 2565 โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส