กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ฯ (ตาดีกา)


วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส