กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง เข้าร่วมประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส