กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส