I-NET กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บือรือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส