กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอจะแนะ