กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารและสถานที่


วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมการใช้อาคารสำหรับเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส