กิจกรรม

SASUK chanae 2019 อสม. ชวนวิ่ง


วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวคนก้าว เพื่อสุขภาพที่ดี” อสม.ชวนวิ่ง  โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด