โรงเรียนเอกชนสามัญ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการตรวจเ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

ผอ.สช.อ.ระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะแนะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ นิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ ห […]