งานส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี พร้อมด้วย […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึ […]

I-NET กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

การประชุมหารือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นางกาตีนี ข […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการตราสารโรงเรียนเอกชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึ […]