งานสารสนเทศ

กิจกรรม สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรุสกัณร์ ดีเยาะ นัก […]