งานสารสนเทศ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลา […]

กิจกรรม สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรุสกัณร์ ดีเยาะ นัก […]