ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียนพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอจะแนะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรอสดี กอวาอู […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการตรวจเ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.ระแงะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ ก […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

ผอ.สช.อ.ระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะแนะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม จิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณตลาดล่างดุซงญอ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลา […]