ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า ประจำปี 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ(ตาดีกา)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเล […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมตาดีกาและสถาบันปอเนาะ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึ […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ นิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ หล […]