สถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึ […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมตาดีกาและสถาบันปอเนาะ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึ […]