ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวยาวาเฮ แวโ […]

กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ […]