ประชาสัมพันธ์ สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลา […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษา […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

– ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน – ระดับอนุบา […]