กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลา […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษา […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม จิตอาสา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการส […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร […]

กิจกรรม จิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเ […]

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]