กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุอุทกภัย

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ เยี่ยมเยียนการสอบวัดผลประจำปีการศึกษา 66 ศูนย์ฯตาดีกา ต.จะแนะ

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ  […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม

สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านดุซงญอ

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารและสถานที่

วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมโครงการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ฯ (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียนพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอจะแนะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรอสดี กอวาอู […]