กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า ประจำปี 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ […]

กิจกรรม จิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายอับดุลเล […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ(ตาดีกา)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเล […]

Uncategorized กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรม “ชาวนรา ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่”

เมื่อวันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้ […]

กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายอับดุลเล […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]