โรงเรียนเอกชนสามัญ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยกา […]

กิจกรรม โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ ห […]