งานส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมหารือในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเข้าร่วมจัดการดูแลเด็กกำพร้า

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. นายอับดุลเลาะ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมชี้แจงการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ ๘ มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการอิสลามศึกษา ร่วมประชุมจัดทำข้อสอบกลางการวัดประเมินผลผู้เรียนในศูนย์ฯ (ตาดีกา) ชั้นปีที่ 3

นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.อ.จะแนะ เ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี พร้อมด้วย […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึ […]

I-NET กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

การประชุมหารือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นางกาตีนี ข […]