ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการส […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 1 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการส […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 16 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร สช.อ.จะแนะ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.50 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ร่วมใจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ ก […]