สถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษ […]