ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

กิจกรรม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]