ประชาสัมพันธ์ สช.อ.จะแนะ

ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเ […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

สช.อ.จะแนะ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาติ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

สช.อ.จะแนะ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมโค […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

– ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน – ระดับอนุบา […]