ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 18 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 17 มีนาคม 2564   นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยกา […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 16 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการชุดที่ 1 สำนักงานการศ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาก […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 เจ้าหน้ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมประธานศูนย์และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอก […]