กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 17 มีนาคม 2564   นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยกา […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 16 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมหารือในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเข้าร่วมจัดการดูแลเด็กกำพร้า

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. นายอับดุลเลาะ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร สช.อ.จะแนะ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.50 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ร่วมใจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ ก […]

I-NET กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอจะแนะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ ก […]

กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนว […]

กิจกรรม

นายอับดุลอาซิ มะเย็ง ร่วมประชุมอิหม่ามประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]