กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรุสกัณร์ ดีเยาะ นัก […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

– ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน – ระดับอนุบา […]