กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปั่น” แก่ชาวโอรังอัสลี (ซาไก)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายอับดุลเลาะ […]