กิจกรรม สช.อ.จะแนะ

กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมอิหม่าม ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการส […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 1 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการส […]

กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 18 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ […]