กิจกรรม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563


วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส