กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่ 22 กันยายน 2563 นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้สูงอายุที่อาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พื้นที่ประวัติศาสตร์จังหวัดปัตตานี