กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1 และอนุบาล2 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ในการเปิดจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน