กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.จะแนะ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในที่ประชุม และมีปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่ สสอ. และท้องถิ่นอำเภอจะแนะ ร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะ แนวทางในการปฎิบัติแก่ศูนย์ฯ (ตาดีกา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีประธานศูนย์ฯ (ตาดีกา) 37 ศูนย์ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล ในอำเภอจะแนะ จำนวน 4 ตำบล