กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมชี้แจงการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส