กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ เพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนวทางรายละเอียดตามระเบียบที่ถูกต้อง