ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ


วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นายอับดุลเลาะ กะเด็ง เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ซึ่งจัดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส