กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

สช.อ.จะแนะ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาติ


วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส