กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ฯ (ตาดีกา) มีผลสอบ I-NET คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป


 

สช.อ.จะแนะ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ฯ (ตาดีกา) มีผลสอบ I-NET คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป